บริหารเงินทุน

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Money Management (MM) การบริหารเงินทุน

การบริหารเงินทุน (Money Management) ในวงการ Forex มักใช้ตัวย่อว่า MM การเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี ที่ประกอบด้วย

 • การเทรดที่เป็นตัวของตัวเอง
 • การใช้ระบบเทรดที่เหมาะสม
 • วางแผนการเทรดให้ชัดเจน
 • มีการบริหารเงินทุนที่ดี
 • การเทรดอย่างมีวินัย

ซึ่งในวันนี้ เราจะมาเพิ่มละเอียดที่ว่า การบริหารหน้าตัก หรือการจัดการบริหารเงินทุนที่ดี ควรทำอย่างไร

รูปแบบหรือเทคนิควิธีการ บริหารหน้าตักของแต่ล่ะท่าน อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว ค่อนข้างจะมีหลากหลาย เพราะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ล่ะท่านที่รับได้ จึงขอหยิบยกมาเฉพาะบางส่วน คือการบริหารหน้าตัก(เงินทุน) ให้ปลอดภัย ไม่ให้เกิดอาการ Margin call ซึ่งมีรูปแบบคำนวณง่ายๆ ไม่ซับช้อน เพื่อท่านใดที่สนใจ ก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เช่นกันครับ

เปรียบเทียบขนาด lot กับ margin(เงินทุน)ที่ใช้ ต่อการเคลื่อนที่ 1 จุด คือ
Leverage 1:100 การคำนวณให้ยึดที่ทศนิยม 4 จุด (บางโบรกก็จะมีทั้ง 4 และ 5 จุด)

Lot size ใช้เงิน margin กำไร/ขาดทุน จุด ล่ะ
1.0 1,000$ 10$
0.1 100$ 1$
0.01 10$ 0.1$

สมมุติเทรดคู่ EUR/USD เป็นฐานในการคำนวณ (คู่อื่นๆ การใช้เงิน Margin และอัตราการได้เสียต่อการเคลื่อนที่ 1 จุด จะแตกต่างกันนิดหน่อย)

ตัวอย่างการเทรด Forex จากทุนในพอร์ต 1,000 $ บัญชี Standard

รายละเอียด

 • ทุน 1,000 $
 • ตัดขาดทุน (stop loss) 1%
 • ราคา ณ. จุด Long 1.0600
 • ราคา ณ. จุดตัดขาดทุน 1.0590 (ติดลบ -10 จุด หรือ 10$)
 • กำหนดขนาดของล็อทที่ Lot 0.1

ในตัวอย่างคือ ได้ Buy คู่เงิน EUR/USD Lot size 0.1 ถ้าหากราคาปรับตัวลดลงจาก 1.0600 มาที่ 1.0590 = ลบ 10 จุด หรือจะเสียเงินทั้งสิ้น 10$ จะเห็นว่า เงินในพอร์ตก็ยังเหลือ = 990 $ ตัดปัญหาเรื่อง Margin Call เพราะในบัญชีเงินยังมีเหลือเฟือ

สำหรับแนวทางการบริหารหน้าตักที่ดี เพื่อไม่ให้ทุนในพอร์ตเสียงเกินไปคือ

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

 1. เทรดที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดจากยอดบัญชี เช่นใช้เลเวอเรจที่ไม่สูง เปิดล็อทต่ำๆ หรือใช้ความเสี่ยงไม่เกิน 2- 5 % ของทุน หรือใช้ Indicator เพื่อใช้คำนวณ Lot size ที่เหมาะสม
 2. บวก/ลบ/คูณ/หาร หรือคำนวณ กำไร/ขาดทุนก่อนเข้าออเดอร์เสมอ
 3. ใช้เทคนิคการตั้งค่าจุดขาดทุน (stop loss) ที่เหมาะสม
 4. ดูพฤติกรรมของตลาด เเล้วเข้าออเดอร์ อย่างมีเหตุผล
 5. ประเมินผล MM (Money Management) ที่เราใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน

บริหารเงินทุน

เงินทุน ( Capital ) หมายถึง เงินตราที่องค์กรธุรกิจจัดหามาเพื่อนำมาใช้ในการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้ม หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นเงินที่ผู้ประกอบการจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบกิจการ เงินทุนมีความสำคัญต่อธุรกิจมาก เพราะเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ และระหว่างดำเนินกิจการ เงินทุนทำให้การผลิต การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบที่ 5.2 แหล่งเงินทุนมีหลายรูปแบบและหลายช่องทางแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ เงินทุนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากปัจจัยหนึ่ง เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จำเป็นต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็น วิธีการจัดหาเงินทุนมีหลายรูปแบบ หลายแหล่งที่มา การจะเลือกเงินทุนจากแหล่งใดนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ผู้ประกอบการ เช่น

เงินทุนส่วนตัว ( Self-funding ) เป็นเงินที่เกิดจากการออมของผู้ประกอบการเองรวมถึงวงเงินจากบัตรและเงินที่ขอยืมมาจากญาติพี่น้องโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

การเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร เป็นวิธีมักจะใช้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทุน แต่ก็อาจเป็นหลักประกันที่น้อยที่สุด เพราะธนาคารอาจยกเลิกวงเงินเชื่อโดยแจ้งอย่างกะทันหันถ้าพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง

การระดมทุนจากการขายหุ้น โดยปกติเป็นวิธีการหาเงินโดยธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดทรัพย์ นักลงทุนแสดงความจำนงซื้อหุ้นแล้วรับหุ้นในบริษัทนั้นไปแลกเปลี่ยนกับการลงทุนของพวกเขา เมื่อทุนธุรกิจดูมั่นคงแล้ว เจ้าของอาจขายหุ้นบางส่วนของตนเมื่อต้องการเงินสดก็ได้

เงินทุนระยะสั้น หมายถึง เงินทุนที่ธุรกิจจักหามาด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 1 ปี เงินทุนส่วนนี้ควรใช้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลงทุนในลูกหนี้ ลงทุนในสินค้าคงเหลือ เงินที่ได้มาจากเงินกู้ระยะสั้น และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนี้ หรือสินค้าคงเหลือ แล้วสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้เปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดภายในระยะเวลา 1 ปี และเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาจ่ายชำระคืนหนี้ ส่วนเงินที่เก็บจากสินทรัพย์ถาวรนั้นจะไปเปลี่ยนสภาพตัวเองเป็นเงินสด ดังนั้น จึงถือว่าเงินกู้ที่ใช้ลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่สามารถชำระคืนได้ในตัวเอง

การจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้สำหรับความต้องการใช้ระยะสั้น ส่วนมากคือ ความต้องการเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนตามฤดูกาล วิธีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนนั้น ๆ การจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนนั้น ๆ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น หมายถึง เงินทุนที่ธุรกิจได้จัดหามาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่มีระยะเวลาภายใน 1 ปี การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ จัดหาจากประเพณีทางการค้า จัดหาโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจัดหาโดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธุรกิจที่กำลังดำเนินงานอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนที่มีระยะเวลาของการชำระคืนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินทุนนี้ทำให้ธุรกิจต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนระยะสั้นคือ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะปานกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้เงินทุนที่มีระยะเวลาของการของเงินทุนโดยประมาณ 3-5 ปี เงินทุนระยะปานกลางที่ธุรกิจจัดทั่วไปการกู้เงินหามาควรจะต้องนำมาใช้กับความต้องการทางการเงินของธุรกิจที่ค่อนข้างแน่นอนและเป็นประจำ โดยทั่วไปการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนระยะปานกลางจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การลงทุนในสินทรัพยากรถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการดำเนินงานเป็นถาวรต่อไป

ธุรกิจที่กำลังดำเนินงานอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่มีระยะเวลาของการชำระคืนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินทุนนี้ทำให้ธุรกิจต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนระยะสั้นนั้นคือ ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวหรือระยะปานกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีระยะของการชำระคืนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป สำหรับเงินทุนระยะปานกลางนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะมีระยะเวลาของเงินทุนโดยประมาณ 3-5 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เงินทุนระยะปานกลางที่ธุรกิจจัดหามา ควรจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะของเงินทุนนั้น นั้นคือ ต้องนำมาใช้กับความต้องการของธุรกิจ โดยทั่วไปการกู้เงินจาดแหล่งเงินทุนระยะปานกลางจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ลักษณะคือ การลงในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้สูงขึ้นและลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการดำเนินงานเป็นการถาวรต่อไป เช่น การขยายหรือส่งเสริมการขายทำให้ต้องลงทุนในบัญชีลูกหนี้เพิ่มขึ้น ขยายขนาดหรือจำนวนสินค้าคงคลัง เป็นต้น

เงินกู้ระยะยาวจัดเป็นแหล่งของเงินทุนระยะยาวประเภทหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หรือหรือเรียกว่า Coupon Rate จะเป็นได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้เป็นอัตราเดียวตอดอายุสัญญาหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ้งอัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสภาวะการทางตลาดเงิน การเลือกใช้แบบใดนั้นบริษัทหรือผู้กู้สามารถเลือกได้

2. อายุการกู้ยืม ระยะเวลาของการกู้ยืมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้คืน ซึ่งสามารถดูได้จากกระแสเงินสดของบริษัท เงินกู้ระยะยาวจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว

3. เงือนไขการชำระเงินคืน ผู้ให้กูมักจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระดอกเบี้ย (รวมถึงชำระเงินต้น) เป็นงวดๆ ไป อาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี แล้วแต่ตกลงกัน ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้จะมีการวางเงื่อนไขที่รัดกุม เนื่องจากหากเกิดกรณีหนี้สูญเจ้าหนี้จะเสียหายมาก

4. หลักประกัน ผุ้ให้กู้จะเรียกร้องให้นำหลักประกัน ประเภทสินทรัพย์ระยะยาวมาค้ำ เช่น ที่ดิน อาคาร ใบหุ้น การค้ำประกัน เครื่องจักรเพื่อป้องกันหรือลดความเสียงจากเจ้าหนี้ให้น้อยลงโดยสามารถนำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้

5. ลำดับชั้นของเจ้าหนี้ ในกรณีที่บริษัทประสบภาวะล้มละลาย เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะมีความได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเพราะสามรถนำสินทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้ ขณะที่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ต้องรอเฉลี่ยหนี้สินจากสินทรัพย์ที่เหลืออยู่เท่านั้น

6. สกุลเงินที่กู้ โดยสกุลเงินต่างประเทศจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสกุลเงินบาท จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการกู้ยืมจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามจะมีความเสี่ยงจาดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อาจจะทำให้ต้นทุนสูงกว่าการกู้ในประเทศก็ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยได้กำหนดค่าเงินลอยตัว จึงทำความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีมากขึ้น

7. ข้อจำกัดผู้กู้ เพื่อป้องความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เช่น ห้ามจ่ายเงินปันผล เพื่อป้องกันการถ่ายเทเงินสดจากบริษัทไปยังผู้อื่นหุ้น ห้ามก่อหนี้ใหม่ห้ามนำหลัดทรัพย์ที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกันหนี้ใหม่ เป็นต้น

เงินทุนระยะยาว ( Long-Term Financing )

เงินทุนระยะยาว หมายถึง เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยทั่วไปธุรกิจจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว จะได้จากแหล่งเงินทุนภายในและเงินทุนระยะยาวจากแหล่ง

ภาพประกอบที่ 5.4 การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาว

เงินทุนภายนอก เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายในเป็นเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ กำไรสะสม เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอกนอกจัดหาได้หลายลักษณะ เช่น การกู้ยืมเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ เป็นต้น

การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากภายในและการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากภายนอก การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายใน ( Internal Long – term Financing ) ได้ แก่ ค่าเสื่อมราคาและกำไรสะสม ดังตารางที่ 5.4

การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก (External Long – term Financing) ได้แก่ การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป การออกหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ แก่บุคคลหรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การขายหุ้นให้มหาชน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ สัญญา (ตราสาร) ที่แสดงการกู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้ (บริษัทผู้ออกตราสารหนี้) กับผู้ให้กู้ (ผู้ลงทุน/ถือตราสารหนี้) โดยในสัญญาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมนั้น

· เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity) โดยการออกจากหน่ายหุ้นสามัญ

· ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ คือ เงินปันผล(แต่ระบุไว้คงที่ เช่นเดียวกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือพันธบัตร)

สูตรเทรด option ให้ได้เงิน 226,711.65 บาท ฉบับกระเป๋า (ธ.ค.2559)

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรด forex
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรด forex พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

We respect your privacy and take protecting it seriously

ใครว่าเทรด binary option แล้วไม่ได้เงินนี่ บทความนี้จะเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันสำหรับคนที่ตั้งใจเทรด iqoption อย่างจริงจัง และประสบผลสำเร็จครับ ผมคือหนึ่งตัวอย่างของคนไทยอีกหลายพันคนที่พิสูจน์แล้วครับว่าทำได้จริง (ถ้าจะทำ) โดยในรอบ ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ผมถอนเงินจากการเทรด iqoption ได้ที่ 226,711.65 บาท ใครจะว่า ทำ photoshop หรือไม่ได้เทรดจริง อันนี้ผมกราบเรียนว่าเป็นยอดจริง และเทรดจริงๆครับ (แต่กว่าจะทำได้ก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน ^^!)

>> กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกiqoption ฟรี! กดถอนเงิน 06./12/2020 รายรับจากการเทรด iqoption 226,711.65 บาท เงินเข้าบัญชี Kbank

จริงๆแล้วสูตรการเทรด iqoption นั้นผมเขียนบทความไว้แล้วครับที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ (ใครยังไม่ได้อ่านลองอ่านดูนะครับ) ซึ่งปัจจุบันผมยังใช้สูตรนี้อยู่ เพียงแต่ประยุกต์หลักการใหม่ๆเพิ่มเข้าไป เพื่อให้ลดโอกาสในการเทรดผิดพลาดลง และผมจะแบ่งปันมันในบทความนี้ด้วย

ใครพร้อมแล้ว มาดูเทคนิคในการเทรด iqoption เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน ลองอ่านบทความต่อไปนี้ดูนะครับ ผมพยายามเรียบเรียงออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้นักเทรดรุ่นใหม่ๆ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ผมบอกก่อนนะครับ ผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นกับการเทรดของคุณ การเทรด binary option มีความเสี่ยงสูงสุด และคุณอาจล้างพอร์ตได้ ถ้าคุณไม่ชอบการลงทุน ไม่ชอบอะไรที่เสี่ยง อย่าเทรด! นะครับ และผมไม่การันตีว่าคุณ copy แนวทางผมแล้วจะได้เหมือนผม แต่ถ้าคุณเอามันไปประยุกต์ใช้ คุณจะทำได้ดีกว่าผมอย่างแน่นอน!

1.สมัครเทรดกับโบรกเกอร์ iqoption

ขั้นตอนแรกที่สุดคือ การสมัครเป็นสมาชิกกับโบรกเกอร์ iqoption ครับ ใครยังไม่ได้สมัครคลิกที่นี่ครับ เหตุผลที่ผมเลือกเทรดกับโบรกเกอร์นี้เพราะความที่เป็นโบรกเกอร์อันดับ 1 ของโลก และมีมารตรฐานในการเทรดครับ อีกทั้ง ตัวอินดี้สามารถใส่เครื่องมือได้ที่แพลตฟอร์มเลย ไม่ต้องไปเปิดใน MT4 เหมือนตอนที่ผมใช้แต่ก่อน ทำให้ง่ายต่อการวางกลยุทธ์ในการเทรดครับ ในส่วนของการถอนเงิน ผมเป็นสมาชิกแบบ VIPs จึงสามารถถอนเงินเข้าบัญชีแบบ Skrill ได้ภายในวันเดียว (แนะนำให้คุณเปิดเป็นแบบ VIPs)

แต่ถ้าคุณยังมีต้นทุนน้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรครับ ค่อยๆสะสมทุนไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถเทรดได้กำไรมากได้เช่นกันในอนาคต

2.เปลี่ยนตัวเองเป็น VIPs ให้ได้

จากข้อที่ 1 ถ้าคุณพอมีทุนในการเทรดผมแนะนำให้คุณ Deposit เงินแบบ VIPS ให้ได้ครับเพราะเราจะได้รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญมากดังนี้คือ

 • 1.สามารถถอนเงินออกได้ในวันเดียว
 • 2.มีเมเนเจอร์ส่วนตัวคอยให้ข้อมูลการเทรดที่สำคัญ
 • 3.สามารถทำกำไรถอนสูงสุดได้ 100,000 เหรียญ (วงเงินถอนสูงสุดประมาณ 3 ล้านบาท)

และยังได้ส่วนของโบนัสมาเทรดประกันพอร์ตเสียหายเพิ่มเติมได้อีก (ตรงนี้สำคัญมากจริงๆครับช่วยเรื่องแก้ไขพอร์ตเสียหายได้เยอะมากๆ) ดังนั้นใครที่มียอดเงินเย็นๆถึง 3000 เหรียญขึ้นไป แนะนำครับลงทุนเป็นแบบ VIPs คุ้มค่าที่สุด

3.ห้ามกู้เงิน หรือไปเอาเงินร้อนมาเทรดโดยเด็ดขาด

เตือนอีกครั้งนะครับ อย่าไปกู้เงินมาลงทุน หรือว่าเงินร้อนๆมาลงทุน เงินที่มาเทรด binary option หรือแม้แต่กระทั่ง forex ก็ตาม จะต้องเป็นเงินเย็นๆเท่านั้นครับ ต้องเป็นเงินที่ถ้ามันเสียไปหมดคุณจะไม่เสียดายมัน ตรงนี้สำคัญมาก เพราะเวลาเทรดจริง มันจะมีผลตามหลักจิตวิทยา ถ้าเป็นเงินร้อน เงินที่ถ้าเราเสียไปแล้วเดือดร้อน มันจะทำให้การตัดสินใจเทรดของเราผิดพลาด และเราอาจปล่อยให้ความโมโหเข้าครอบงำ จนในที่สุดเราเสียหายจากการเทรดนั้นๆ (ผมเป็นมาแล้ว)

4.เลือก Indicator มาเทรดต่อไปนี้

วิธีตั้ง tf ส่วนตัวผมตั้งที่ 5 min นะครับและเลือกกรอบเวลาที่ 1 วัน ตามภาพ

อินดี้ที่ผมเลือกใช่ในการเทรดกับ iqoption ประกอบไปด้วยอินดี้ต่อไปนี้ครับ

1.เทรนด์ไลน์

ผมใช้เทรนไลด์เพื่อดูแนวโน้มของราคาในแต่ละวันว่า สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็น Uptrend หรือว่าเป็น Downtrend ถ้าเราไม่สามารถตอบได้ว่าคู่เงินนั้นๆเป็น up หรือ down เราจะไม่เทรดสกุลเงินตัวนั้นๆอย่างเด็ดขาดครับ

เน้นว่าถ้ากำหนดเทรนด์ไม่ได้ ห้ามเปิดเทรดโดยเด็ดขาด โอกาสผิดพลาดสูงมากๆๆๆๆๆครับ

2.ใช้ Bolinger Band

การใช้ BB เราจะดูเส้นกราฟแท่งเทียนที่ทะลุเหนือ หรือใต้เส้น upper band หรือ lower band เท่านั้นนะครับ และเส้นกราฟ bb ต้องมีแนวโน้มทิศทางเป็นไปตามเส้น trend line ครับ เช่นจากรูปด้านบน จะเห็นตรงที่ผมวงไว้ กราฟแท่งเทียนทะลุ และกราฟ bb นะช่วงเวลานั้นเป็นขาลง ตรงกับเส้น trend line อย่างนี้เปิดเทรดได้ครับ

3.ใช้ RSI เพื่อมาการันตีจุดเข้าของราคา

เพื่อกันปัญหาการเข้าราคาที่ผิดพลาด ผมจะใช้ rsi เพื่อมาดูจุดเข้าราคาด้วยครับซึ่งจากภาพจะเห็นว่า RSI ทะลุเกินกว่า 80 ในจุดที่ตรงกับ สัญญาณ bb พอดี เพียงเท่านั้นเราก็เปิดไม้ sell ได้แล้วครับ

สำหรับระยะเวลาในการถือสัญญาผมใช้ที่ 5 นาทีครับหลังจากที่กราฟบอกสัญญาณให้เข้า

5.เลือกเทรดแบบปลอดภัยห้ามเกินวันละ 2-4 ไม้

เมื่อเรามีเครื่องมือเทรดแล้ว ผมใช้สูตรคือไม่เทรดเกิน 4 ไม้ต่อวัน คือผมจะรอสัญญาณชัวร์ 4 ครั้งต่อวัน เพื่อเปิดเทรด แต่ผมยอมรับว่าเปิด Lot ราคาสูงครับ $100-$500 ขึ้นไป แต่บางคนอาจมีความชำนาญแล้ว อาจเลือกเปิดไม้ที่มากกว่าผมก็ได้ ยิ่งคุณเปิดไม้บ่อยๆ ก็อาจช่วยให้การตัดสินใจเทรดมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้น

6.จำนวนเงินที่เทรดสำคัญมาก

อย่างที่บอกครับ ถ้ามีจำนวนเงินทุนมากย่อมได้เปรียบกว่าการมีเงินทุนน้อยอย่างแน่นอน เพราะเราสามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น ส่วนตัวผมเอาเข้าครั้งละ 3,000 เหรียญแล้วเทรดครับ แต่บางคนอาจเลือกที่ 100 เหรียญ หรือเริ่มต้นที่ 10 เหรียญก็ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ตนเองมี

7.แพ้แล้วต้องหยุด เดือนหน้าค่อนเริ่มต้นใหม่

อย่าคิดว่าเรารู้สูตรแล้วจะต้องชนะนะครับ ผมเคยคิดเช่นนั้นมาก่อน แต่จริงๆแล้ว แม้ในสัญญาณที่เรามั่นใจก็อาจมีตาที่ผิดพลาดได้ ตรงนี้ทางแก้คือใช้หลัก Money Management เข้ามาแก้ไข แต่สำหรับใครที่เทรดแล้วจนหมดทุน แบบนี้ต้องหยุดนะครับ ห้ามไปหาเงินมาเทรด จนกว่าจะผ่านไปเดือนหนึ่ง แล้วค่อยเริ่มต้นเทรดใหม่ โดยในระหว่างนี้ให้คุณหาจุดผิดพลาด และทดลองเทรดกราฟเดโม่ไปพลางเพื่อหาทางแก้ไขความผิดพลาด ทางที่ดีจดไว้ด้วยครับว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ไม่ทำมันอีก

8.จดวิธีการที่ทำให้คุณเทรดแล้วได้เงินไว้

นอกจากตาแพ้แล้ว อย่าลืมจดตาชนะไว้ด้วย ตรวจสอบดูว่า เราชนะได้เพราะอะไร เปิดอินดี้อะไรไปบ้าง เลือกสกุลเงินไหน หรือทรัพย์สินอะไร ใช้หลักการจัดการเงินอย่างไร ทั้งหมดนี้จดไว้ให้หมด เชื่อผม มันจะยิ่งทำให้การเทรดของคุณเฉียบคมมากยิ่งขึ้น จำนวนตาผิด เมื่อนำยอดทั้งเดือนมารวมกันในแต่ละเดือนจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนคุณต้องประหลาดใจทีเดียว

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เทคนิคและสูตรต่อไปนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครตั้งใจจริง และลงมือเป็นเทรดเดอร์อย่างจริงจัง จะสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆข้างต้น และสามารถเทรด iqoption ประสบความสำเร็จได่้อย่างแน่นอนครับ

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รายได้ออนไลน์
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: