ข่าวสารของบริษัท

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Contents

ข่าวสารของบริษัท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2020 ( COVID-19) ของประเทศไทยในขณะนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น บริษัทไทย โพลีอะคริลิค ภายใต้แบรนด์ “MODEN GLAS” และ “SIGNAD” ได้ร่วมกับบริษัทคู่ค้าสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย AEROSOL BOX ซึ่งทาจากแผ่นอะคริลิค ที่ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วย สู่บุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแพทย์ ในขณะปฏิบัติงาน

ใบรับรอง”มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) ประจำปี 2560
สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบรับรอง จำนน 29 แห่ง
โดยคุณธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับใบรับรอง รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ความเป็นมา

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้างทั้งในด้านสุขภาพ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
รัฐบาลได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ 7 แผ

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 1560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศ เกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง
โดยคุณพงษ์สิน ม่วงศรี ผจก.ฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศ เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากผลิตภาพแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของปัจจัยการผลิตด้านแรงงานเพื่อใช้เปรียบเทียบผลงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยทำการวัดจากอัตราส่วนของผลผลิตกับจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทำ “โครง

ข่าวสารของบริษัท

Security Workshop

เป็นทีมเวิร์คที่แข็งขันขยันเติมความรู้ให้กันอยู่เสมอ สำหรับทีม Network & Security นำโดยพี่บี เสกสันต์ VP คนเก่งของน้องๆ และคุณเอ สุปิยะ พร้อมด้วยคุณแม๊กซ์ สมพัฒน์ ที่ได้จัด Security Workshop กันไปอีกรอบเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมชั้น 9 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ อาทิ What is Hacker?, System Hacking และ Top 10 OWAPS ต่อด้วยเวิร์คช็อปกันในช่วงบ่าย ให้ได้ทดลองปฏิบัติจริงแบบเข้มข้น บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากร 3 ส ทั้ง 3 ท่านที่สละเวลามาให้ความรู้กับเพื่อนๆ ชาวซีจีซี กรุ๊ปมา ณ โอกาสนี้ กิจกรรมดีๆ แบบนี้ เขาเรียกว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

Data Center Training

ได้คิวของ 2 สุดยอดวิทยากรของ CGC ที่พักมือจากงานอันหนักหน่วง ส่วนอีกท่านก็พักขาจากงานวิ่งทางไกล สละเวลามาให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องชาวซีจีซี กรุ๊ปว่าด้วยเรื่อง “Data Center” ที่หลายคนสนใจ โดยงานอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา มีวิทยากรถึง 2 ท่าน ช่วงเช้าเป็นพี่เดช ณรงค์เดช แก้วเงิน เป็นผู้ปูความรู้พื้นฐานให้แน่นปึก และช่วงบ่ายเจาะลึกยิ่งขึ้นโดยพี่เจี๋ย วัลลภ แซ่เจีย โดยเนื้อหาทั้งหมดให้ความรู้เกี่ยวกับ Data Center แบบละเอียด อาทิ องค์ประกอบและมาตรฐานของ Data Center ไปจนถึงการออกแบบ การตั้งเป้าหมาย และเทรนด์ของ Data Center ในอนาคต เรียกได้ว่าเป็นการอบรมที่เนื้อหาครบ เข้าใจง่าย ใครที่สนใจเรื่อง Data Center งานนี้เคลียร์แน่นอน

ต้อนรับผู้ว่าการ กฟภ. และผู้อำนวยการศูนย์ ICT

เช้านี้ที่ CGC Innovation Center คุณชัยทัต แซ่ตั้ง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของ CGC Group ได้ให้การต้อนรับคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะฯ พร้อมด้วยคุณรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมฯ โดยคุณชัยทัต และทีมงานได้นำชมความล้ำหน้าของดิจิทัลโซลูชั่นใหม่ๆ ผลงานการคิดค้นและสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัทในเครือ CGC Group ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเสริมทัพการบริการโฉมใหม่ให้กับองค์กร รวมถึงยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำระบบการประชุม VDO Conference ที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นให้กับทุกหน่วยงานได้อีกด้วย

ชัยทัต แซ่ตั้ง CEO ซีจีซีกรุ๊ป กับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

ขอแสดงความยินดีกับคุณบอย ชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานกลุ่มบริษัทซีจีซี กรุ๊ป ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เกียรติยศจากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” ของ มสวท. (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศในครั้งนี้ สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ คุณบอย ชัยทัต ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากประวัติและผลการทำงานของท่านที่ผ่านมา โดยโครงการบุคคลคุณภาพนั้น จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริม รายชื่อของผู้ได้รับรางวัลทุกท่านยังถูกบรรจุเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

Project Management Basics Training

ด้วยความฮอตของหลักสูตรรวมถึงความฮอตของวิทยากรขวัญใจชาวซีจีซี คุณนัธทวัฒน์ จางศิริ COO คนเก่งของ CGC Group ทำให้คอร์สอบรม Project Management Basics มีผู้สนใจเข้าเรียนถึง 57 คน คอร์สนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Training ชั้น 9 อาคารธนวัชร โดยมีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็น Project Manager และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผน การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียกว่าเป็นการปูทางสู่การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด งานนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งวิทยากรและผู้จัดการอบรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกแผนกได้มีโอกาสเสริมองค์ความรู้ให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น เพื่อองค์กรของเราต่อไป

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ข่าวสารของบริษัท

พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) ลานกระบือ ปี 2562

วันที่ 24-27 มิถุนายน 2562, ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดอบรม คอร์ส พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) ให้แก้พนักงานททั่วไปและอินสเปคเตอร์ คอร์สนี้จัดขึ้นภายในโดย คุณ สุวัจน์ เกตุแย้ม, หัวหน้าฝ่าย QA/QC ประจำห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อให้พนักงานของเราได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการจัดการท่อต่างๆ ของลูกค้า รวมไปถึงการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า OCTG ของลูกค้า เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน API ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 5A5, 5CT, 5T1, …

อบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ 2562 (ลานกระบือ)

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (ลานกระบือ) ได้จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจาก เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีการระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยที่กำหนดไว้ และให้พนักงานได้ฝึกการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 100% ซึ่งมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 32 คน ทั้งนี้พนักงานทั้งหมดก็มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้

ห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับเกียรติบัตรจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระดับทอง

กรมสวัสดิการและคุุ้มครองแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 2562 (สงขลา)

วันที่ 9 เมษายน 2562 หจก. ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สงขลา) ได้จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวิตถุประสงค์ให้พนักงานได้มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีการระงับเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย และปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้

ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล 2562 ณ สนาม Southern Hill Golf Course

ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ หลุมที่ 14 สนาม Southern Hill Golf Course

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2562

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน 31 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน CPR โดยมีแบบทดสอบหลังอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ …

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข ในระดับประเทศ ระดับดี (โล่เงิน) ประจำปี 2561

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย จังหวัดสงขลา ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข ในระดับประเทศ ในระดับดี (โล่เงิน) ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยนาย สุขุม กาญจนพิมาย …

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 2561-2564

เนื่องจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัด โครงการประชุมชี้แจงการจัดระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ห้างหุ้นส่วนฯ ได้ยื่นแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำ มยส. ในปี 2559 และได้รับการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในปี 2561 นี้ ห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับต่อใบประกาศต่อเนื่อง โดยมี คุณวิยาดา คงมี และ คุณกมีล๊ะ บู่สะเมาะ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อรับใบประกาศณียบัตร ที่โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันท์ …

OSS มอบทุนการศึกษา 10000 บาทให้กับ รร.นวมินทราชูทิศ​ทักษิณ

OSS มอบทุนการศึกษา 10000 บาทให้กับ รร.นวมินทราชูทิศ​ทักษิณ และพนักงานบริษัทร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ 4 คน

บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ใช้ชื่อโครงการว่า ”หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย โดยมีผู้ประสงค์เข้าร่วมบริจาคทั้งหมดจำนวน 41 คน …

อบรมประจำปี 2561 พนักงานที่สาขาลานกระบือ

อบรมประจำปี 2561 พนักงานที่สาขาลานกระบือ ลำดับ วันที่ รายการอบรม วิทยากร 1 3-พ.ค-61 เดินตรวจรอบๆยาร์ด ทีมงานทุกคน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ CPR วิยดา 2 4-พ.ค-61 ตรวจปัสสาวะ/ตรวจแอลกอฮอล์ วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ ตรวจวัดความดัน/ตรวจน้ำตาล วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ อาหารโภชนาการและพฤติกรรมบริโภค วิยดา อันตรายและโทษยาเสพติด วิยดา 3 5-พ.ค-61 ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทั่วไป กมีล๊ะ ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี กมีล๊ะ …

ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ หลุมที่ 14 สนาม Southern Hill Golf Course

ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ หลุมที่ 14 สนาม Southern Hill Golf Course

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รายได้ออนไลน์
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: